ZŠ Horní - škola v pohybu

Základní škola Horní 16, Brno-střed

Školní družina ve školním roce 2017/2018

Informace pro rodiče žáků o provozu škol.družiny ve škol.roce 2017/2018

Ranní družina:     od 6.30  - příchod dítěte hlaste zvonkem u hlavního vchodu

                                                    (jméno,příjmení,třída)

Odpolední družina:  11.40 – 17.00h      

-   vychovatelka přebírá děti ihned po ukončení výuky (11,40h) a odvádí si je do svého  oddělení    

- proběhne  příprava na oběd, přesun do školní jídelny a oběd ( cca do 12.15h)

- následuje poobědová odpočinková činnost na školním hřišti do 12.55h (Povídálkov)

- 13.00 -14.00 řízená činnost (hry,soutěže, pracovní činnost)

- 14.00 – 15.00 pobyt venku V TUTO DOBU NELZE DĚTI VYZVEDÁVAT

- 15.00 – 15.30 svačinka, klidový režim

-  15.30 – 17.00  volnočasové aktivity

 

Přijaté dítě potřebuje:

-řádně a včas odevzdanou vyplněnou přihlášku se všemi důležitými údaji (viz Zápisní lístek)

-uhrazený poplatek za ŠD u ekonomky školy za příslušné pololetí

-vhodné oblečení pro pobyt venku (pevná obuv,nepromokavou bundu….)

-polštářek s pratelným povlakem a pevnou igelitovou tašku na tento polštářek

-uhrazený fond ŠD 100Kč/rok k rukám vychovatelky

 

Informace

 

Vychovatelky    odd A    Mohelská Hana (herna A)

                          odd B    Polyaková Alena (herna B)

                          odd C    Krchňavá Milada  (učebna 1.C)

                          odd D    Studená Martina  (učebna  4.B)

 

Kroužky :  informace o kroužcích zajišťuje třídní učitelka, platba se provádí až po doručení závazné 

                 přihlášky rodičům

                 příslušní  vyučující kroužků si děti vždy   vyzvedávají i odevzdávají u vychovatelky

 

Platba ŠD :  ve školním roce 2017/18 činí poplatek 200kč měsíčně a provádí se pololetně

                 

Úhradu za 2.pol. (leden – červen 2018),která činí 1200Kč proveďte nejpozději do 31.1.2018.

Č.účtu 382388003/0300

do poznámky jméno a třída dítěte

var. symbol: prvních 6 čísel rodného čísla(před lomítkem)

Platbu  lze provést i hotově u ekonomky školy 18. – 22.9.  od 7.30 – 15.30h

 

Důležité:    V případě jakýchkoliv změn, informujte včas vychovatelku prostřednictvím

                   kontaktního deníčku, který děti dostanou od třídní učitelky nebo osobní

                   návštěvou,popř, telefonicky.

                  

                  Všechny věci dětem řádně podepište, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám!

 Veškeré potřebné informace naleznete také na  internetových stránkách www.zshorni@seznam.cz

                                                

 

                                         S přáním dobré spolupráce     Hana Mohelská,ved vychovatelka ŠD

                           

Rozvrh školní družiny 

den ranní 6,30 11,30-15,00 ukončení 17,00
pondělí Studená všechny vychovatelky Krchňavá
úterý Polyaková všechny vychovatelky Krchňavá
středa Studená všechny vychovatelky Polyaková
čtvrtek Mohelská všechny vychovatelky Studená
pátek Krchňavá všechny vychovatelky Polyaková

Řád školní družiny.

Zápisní lístek do družiny.

 

v  Brně 1. 9. 2017

Mgr.Martin Petržela
ředitel školy

Základní škola Horní 16, Brno-střed

Základní škola Horní 16, Brno-střed

Zřizovatelem školy je statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno
tel.: 542 526 111, e-mail: podatelna@brno-stred.cz, www.brno-stred.cz

Vytvořeno studiem Up-net Multimedia

Brno-střed