ZŠ Horní - škola v pohybu

Základní škola Horní 16, Brno-střed

Povinně zveřejňované informace

úplný název školy:

  •  Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

důvod a způsob založení povinného subjektu: 

  • Zřizovatelem školy je statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, tel.: 542 526 111
  • Zřizovací listina, dodatek ke zřizovací listině 1,2

​Organizační struktura školy: ZDE

​kontaktní údaje povinného subjektu:

kontaktní poštovní adresa

  • Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16,  Brno, 639 00

adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  • Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, Brno, 639 00

úřední hodiny:

  • září až červen: pondělí a středa 9 - 12 hod, 13 - 15 hod
  • v období prázdnin může dojít ke změně, bližší informace a upřesnění termínů úředních hodin budou dostupné vždy v sekci aktualně ze školy

telefonní čísla:

číslo datové schránky:

c6bmj3u

​adresa internetové stránky:

adresa e-podatelny:

  • podatelna@zshorni.cz

bankovní spojení:

  382388003/0300 vedený u ČSOB

IČ:  62157060

DIČ: nejsme plátci DPH

Hlavní dokumenty školy:

žádosti o informace

příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Formuláře

- k dispozici v sekci Dokumenty pro rodiče:

Popisy postupů
- řídí se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
postup dle POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

Předpisy
předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři školy v úředních hodinách
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Sazebník úhrad za poskytovnání informací
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací ZDE

Licenční smlouvy

  • vzory licenční smluv a výhradní licence  -žádné nejsou

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 ZDE

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno
tel.: 542 526 111, e-mail: podatelna@brno-stred.cz, www.brno-stred.cz

Vytvořeno studiem Up-net Multimedia

Brno-střed