ZŠ Horní - škola v pohybu

Základní škola Horní 16, Brno-střed

Informace o provozu školní družiny pro školní rok 2018/2019

Informace:

Vedoucí vychovatelka Hana Mohelská

A oddělení - Martina Studená

B oddělení Hana Mohelská

C oddělení Alena Polyaková

D oddělení Milada Krchňavá

E oddělení Aneta Prokešová

Provoz družiny:

Ranní družina:

od 6,30 - příchod dítěte hlaste zvonkem u hlavního vchodu (jméno, příjmení, třída)

Odpolední družina:

 • vychovatelka přebírá děti ihned po ukončení výuky (1. třída v 11,40) a odvádí si je do svého oddělení
 • proběhne příprava na oběd, přesun do školní jídelny a oběd (cca do 12,15)
 • následuje poobědová odpočinková činnost na školním hřišti do 12,55 (Povídálkov)
 • 13,00-14,00 řízená činnost (hry, soutěže, pracovní činnosti)
 • 14,00-15,00 pobyt venku V TUTO DOBU NELZE DĚTI VYZVEDÁVAT
 • 15,00-15,30 svačinka, klidový režim
 • 15,30-17,00 volnočasové aktivity

Přijaté dítě potřebuje:

 • řádně a včas odevzadnou přihlášku se všemi důležitými údaji (viz Zápisní lístek)
 • uhrazený poplatek za ŠD u ekonomky školy za příslušné období
 • vhodné oblečení pro pobyt venku (pevná obuv, nepromokavá bunda...)
 • polštářek s pratelným povlakem a pevnou igelitovou taškou na tento polštářek
 • uhrazený fond ŠD 100 Kč/rok k rukám vychovatelky

Kroužky:

 • Informace o kroužcích zajišťuje třídní učitelka, platba se provádí až po doručení závazné přihlášky rodičům
 • příslušní vyučující kroužků si děti vždy vyzvedávají i odevzdávají u vychovatelky

Platba ŠD:

 • ve školním roce 2018/2019 činí poplatek 200 Kč/měsíc 
 • poloviční poplatek 100 Kčúměsíc pro děti se zkrácenou docházkou (ranní družina, kroužky, obědy)

Úhradu za 1. pololetí (září-prosinec), která činí 800 Kč, proveďte nejpozději do 21.9.2018 na č. účtu 382388003/0300,

úhradu za 2. pololetí (leden-červen), která činí 1200 Kč, proveďte nejpozději do 31.1.2019 na č. účtu 382388003/0300,

do poznámky uveďte jméno a třídu dítěte, variabilní symbol: prvních 6 čísel rodného čísla (před lomítkem).

Platbu lze provést i hotově u ekonomky školy  v předem stanovených termínech.

Důležité:

V případě jakýchkoliv změn, informujte písemně včas vychovatelku prostřednictvím kontaktního deníčku, který děti dostanou od třídní učitelky nebo osobní návštěvou.

Všechny věci dětem řádně podepište, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám.

                                              s přáním dobré spolupráce   Hana Mohelská , ved. vychovatelka ŠD

 

Zápisní lístek

Vnitní řád školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny.

Odhlášení ze školní družiny

 

 

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno
tel.: 542 526 111, e-mail: podatelna@brno-stred.cz, www.brno-stred.cz

Vytvořeno studiem Up-net Multimedia

Brno-střed