ZŠ Horní - škola v pohybu

Základní škola Horní 16, Brno-střed

Zápis budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,zveme Vás na  zápis do 1. třídy:

                                                v pátek      20.4.2018             14.00 – 18.00

                                                v sobotu    21.4.2018               9.00 – 12.00

 

Jak bude zápis probíhat?

Zápis na naší škole bude mít už tradičně 2 části: formální a neformální.

Obsahem formální části je podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, popř. podání žádosti o odklad školní docházky. Tyto dokumenty jsou následně zkontrolovány, škola získá další důležité informace, např. který ze zákonných zástupců bude jednat se školou, zda má dítě specifické požadavky, popř. vyžaduje podpůrná opatření, zda podává zákonný zástupce žádost i na jinou školu atd. Škola informuje o provozu školy, odpovídá na dotazy rodičů.

Tato část je pro zákonné zástupce povinná.

Neformální část má za úkol motivovat děti pro školní docházku, představit jim školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. Cílem je také objektivní zpětná vazba pro rodiče o schopnostech, dovednostech a znalostech jejich dítěte.

V rámci neformálních aktivit, jako je pohovor s dítětem, hra, plnění úkolů, pedagogové orientačně zjišťují úroveň znalostí a dovedností. Tyto aktivity probíhají nejprve na chodbě školy, následně ve třídách, kde dochází k pohovoru dítěte s pedagogem. Pohovor netrvá více než 20 minut. Celý zápis by neměl být delší než 60 minut.

Tato část zápisu je nepovinná.

Jaká jsou kritéria pro přijetí?

Žáci budou přijímáni podle následujících kritérií:

  1. Žáci z naší spádové oblasti (viz spádové ulice).
  2. Žáci z naší spádové oblasti po odkladu školní docházky.
  3. Sourozenec žáka, který navštěvuje (případně navštěvoval) ZŠ Brno, Horní 16.

 

Kdy se dozvím výsledky přijímacího řízení?

Škola má ze zákona povinnost uveřejnit výsledky přijímacího řízení do 30 dnů ode dne zápisu. Naší snahou však bude výsledky uveřejnit v co nejkratším termínu.

Kde najdu výsledky přijímacího řízení?

  1. na https://zapisdozs.brno.cz/, kde jste generovali svoji přihlášku
  2. na http://www.zshorni.cz/
  3. ve vývěsce u hlavního vchodu do budovy školy

Každé dítě najdete pod registračním číslem, které mu bylo přiděleno na elektronické přihlášce.

Pokud ředitelka školy rozhodne o přijetí, vyzvednete si její rozhodnutí osobně v kanceláři školy. V případě nepřijetí Vám bude rozhodnutí ředitele školy zasláno poštou do vlastních rukou.

Kde mohu získat další informace?

Všechny důležité informace najdete v sekci předškoláci.

         

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno
tel.: 542 526 111, e-mail: podatelna@brno-stred.cz, www.brno-stred.cz

Vytvořeno studiem Up-net Multimedia

Brno-střed